Regulamin

Przed dokonaniem zakupu w sklepie lub założeniem konta na stronie prosimy o zapoznanie się regulaminem.

Sklep internetowy działający pod adresem www.finisher.pl jest własnością firmy Finisher Bartosz Męziński o numerze NIP: 739-361-27-54 oraz numerze REGON: 281463179, z siedzibą przy ul. Hanowskiego 9/48, 10-687 Olsztyn.

I Założenia ogólne

 1. Regulamin określa zasady składania zamówień oraz sprzedaży towarów przez sklep internetowy finisher.pl
 2. Przed rejestracją i złożeniem zamówienia zostaną Państwo poproszeni o potwierdzenie zapoznania się z niniejszym regulaminem oraz akceptację jego warunków.
 3. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu Sklepu.
 4. Finisher.pl prowadzi sprzedaż wysyłkową za pośrednictwem sieci Internet oraz sprzedaż stacjonarną w siedzibie firmy wyłącznie dla klientów detalicznych.
 5. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

II Prezentacja produktów

 1. Wszystkie ceny podane w ofercie zawierają podatek VAT.
 2. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia. Finisher.pl zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty handlowej, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Odwołanie lub zmiana warunków akcji promocyjnych może się jednak odbyć wyłącznie za zgodą klientów, których praw lub obowiązków dotyczy zmiana lub odwołanie.
 3. Wszystkie produkty prezentowane na zdjęciach są fotografiami wykonanymi przez finisher.pl lub są udostępnione przez producentów sprzedawanych marek.
 4. Wszystkie informacje tekstowe oraz zdjęcia produktów znajdujące się na stronie finisher.pl są chronione prawami autorskimi. Zabrania się ich kopiowania i rozpowszechniania, używania do celów handlowych oraz do prezentacji na innych stronach internetowych bez naszej zgody.
 5. Wszystkie znaki towarowe i nazwy zostały wykorzystane wyłącznie w celach prezentacji produktów i są własnością producentów.

III Rejestracja klientów

 1. Klient może zamówić towar bez rejestracji.
 2. W wyniku rejestracji dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną za uprzednim potwierdzeniem przez klienta zapoznania się z niniejszym regulaminem oraz akceptacją jego warunków.
 3. Rejestracji mogą dokonać osoby fizyczne (powyżej 13 roku życia lub posiadające zgodę rodziców) i podmioty gospodarcze.
 4. Podczas rejestracji należy podać poprawne i prawdziwe dane. Sklep może w każdym czasie dokonać weryfikacji poprawności i prawdziwości danych podanych przez klienta. W razie podania danych wzbudzających uzasadnione wątpliwości co do ich prawdziwości lub poprawności Sklep może wezwać klienta do poprawienia danych poprzez wysłanie informacji na podany adres e-mail lub telefonicznie. Sklep może odstąpić od umowy sprzedaży w terminie 10 dni od dnia zawarcia umowy w razie niepoprawienia danych przez klienta mimo wezwania.
 5. Po zakończeniu rejestracji klient uzyskuje dostęp do indywidualnego Konta klienta umożliwiającego dokonywanie zakupów w sklepie po zalogowaniu.
 6. Klient może w każdym czasie rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez usunięcie Konta klienta lub wysłanie oświadczenia o rozwiązaniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na adres e-mail info@finisher.com.pl
 7. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną nie odnosi żadnego skutku w stosunku do zawartych umów sprzedaży, chyba że sklep i klient zgodnie postanowią inaczej.
 8. Dane osobowe naszych klientów zbierane są wyłącznie na potrzeby sklepu i przetwarzane w celu realizacji statutowej działalności gospodarczej firmy oraz marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług, jeżeli przetwarzanie danych osobowych w ten sposób nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą z zachowaniem wymogów zabezpieczenia danych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz. U 1997 nr 133 po. 833) o ochronie danych osobowych. Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione Poczcie Polskiej wyłącznie w celu dostarczenia zamówionego przez Państwa towaru.

IV Procedura składania zamówień

 1. Zamówienia przyjmowane są poprzez stronę www.finisher.pl przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 2. Zamówienia realizowane są godzinach pracy sklepu podanych w zakładce Kontakt.
 3. Po złożeniu zamówienia klient na podany przez siebie adres e-mail otrzymuje wiadomość zwrotną z informacją o przyjęciu zamówienia oraz jego numerem.
 4. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z zawarciem umowy handlowej z firmą Finisher Bartosz Męziński.
 5. Klient może wprowadzać zmiany w zamówieniu lub wycofać je w całości do momentu wystawienia paragonu fiskalnego. Można to zrobić przez panel na swoim koncie w finisher.pl lub skontaktować się telefonicznie/mailowo z obsługą sklepu. Postanowienie w żadnym razie nie wypływa na uprawnienie konsumenta do odstąpienia od umowy sprzedaży, o którym mowa w pkt. VI. niniejszego regulaminu.
 6. Gdy dane klienta w zamówieniu będą niekompletne lub nieprawidłowe zamówienie nie będzie zrealizowane.

V Realizacja zamówienia

 1. Dopełniamy wszelkich starań, aby wszystkie towary widoczne na stronie jako dostępne, znajdowały się fizycznie w sklepie. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).
 2. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów.
 3. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających realizację złożonego zamówienia, firma zastrzega sobie prawo do wstrzymania jego realizacji, a o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić klienta.

VI Zwrot zamówionego towaru

 1. Zgodnie z polskim prawem klient będący konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie pisemnego oświadczenia w dowolnej  formie przed upływem terminu.
 2. Wraz z towarem dobrze jest odesłać dowód zakupu (paragon lub faktura VAT) oraz podpisane oświadczenie z podaniem imienia, nazwiska, adresu, numerem zamówienia oraz dane niezbędne do dokonania przelewu (imię, nazwisko, adres,numer zamówienia oraz numer konta, na jakie ma zostać dokonany zwrot pieniędzy).
 3. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, konsument jest obowiązany odesłać towar niezwłocznie tj. w terminie nie dłuższym niż 14 (czternaście) dni na adres Sklepu w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Konsument powinien zwrócić towar w takim składzie ilościowym i jakościowym, z zastrzeżeniem zdania pierwszego, jaki otrzymał od sprzedającego. W szczególności powinien dołączyć wszelkie otrzymane wraz z towarem części, akcesoria, instrukcje, warunki użytkowania, itp. dokumenty (nie dotyczy dowodu zakupu) a także oryginalne opakowanie również wtedy, gdy zostało usunięte w ramach wykonywania zwykłego zarządu rzeczą sprzedaną.
 4. Zwrot zapłaconej przez konsumenta kwoty zostanie dokonany w terminie do 14 dni od dnia otrzymania przez finisher.pl pisemnego oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy.
 5. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi.
 6. Sklep nie przyjmuje paczek wysłanych na koszt adresata ani za pobraniem, a także paczek do Paczkomatu Inpost lub innego punktu odbioru.

VII Gwarancja i reklamacje zamówionego towaru

 1. Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji zarówno odnośnie wykonania umowy sprzedaży jak i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 2. Gwarancji nie podlegają wszelkiego rodzaju przypadkowe lub celowe mechaniczne uszkodzenia ani uszkodzenia spowodowane niedbałym bądź niewłaściwym, niezgodnym z instrukcją użytkowaniem.
 3. Podstawą przyjęcia reklamacji jest dowód zakupu towaru (paragon lub faktura VAT).
 4. Po przyjęciu reklamacji towar trafia do rzeczoznawcy danego producenta lub dystrybutora, który rozpatruje reklamację.
 5. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki, a klient zostanie poinformowany o wyniku reklamacji.
 6. W przypadku uzasadnionej reklamacji koszty przesyłki zwrotnej do klienta pokrywa finisher.pl
 7. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji koszty przesyłki zwrotnej związane z reklamacją pokrywa klient.
 8. Reklamacje można składać mailowo pod adresem info@finisher.com.pl lub pisemnie na adres ul. Hanowskiego 9/48, 10-687 Olsztyn.

VIII Wysyłki

 1. Zamówienia od kwoty 100 zł wysyłamy bezpłatnie. Koszty wysyłki towaru pokrywa klient w za zamówienia poniżej 100 zł.
 2. Finisher.pl realizuje zamówienia na terenie Polski.
 3. W przypadku wysyłki do krajów spoza UE mogą zostać doliczone dodatkowo inne koszty dostawy (np. koszty obsługi celnej), właściwe dla danego kraju.
 4. Maksymalny czas realizacji zamówienia wynosi 14 dni roboczych.
 5. Gdy w momencie odbierania przesyłki opakowanie nosi znamiona uszkodzenia lub ingerencji w jej zawartość osób trzecich, należy odmówić przyjęcia towaru i w obecności doręczyciela sporządzić protokół zgłoszenia szkody i zgłosić ten fakt obsłudze sklepu.
 6. Koszty wysyłki:
 • Paczkomaty Inpost lub Kurier Pocztex 48 – 15 zł
 • Odbiór osobisty – w siedzibie firmy w godzinach pracy sklepu podanych w zakładce Kontakt
 • W wyjątkowych okolicznościach koszty transportu mogą ulec zmianie. Klient zostanie o tym poinformowany przed wysyłką zamówienia.

X Płatności

 1. Klienci dokonujący zakupów w finisher.pl wyrażają zgodę na wystawienie dokumentu sprzedaży bez podpisu.
 2. Standardowo wystawiany jest paragon, który jest dowodem zakupu. Na życzenie klienta wystawiamy również faktury VAT. Należy to zaznaczyć przy składaniu zamówienia.
 3. Klient jest zobowiązany w momencie dostawy sprawdzić, czy paragon jest dołączony do przesyłki.
 4. Formy płatności :
 • bezpośredni przelew na konto Finisher Bartosz Męziński 24 1140 2004 0000 3202 7796 1675
 • szybki przelew przez Przelewy24.pl
 • płatność przy odbiorze
 1. Klient jest zobowiązany uiścić płatność w ciągu 14 dni od złożenia zamówienia.
 2. W przypadku braku płatności, zamówienie zostanie usunięte bez uprzedniego informowania klienta.

XI Postanowienia końcowe

 1. Nasza strona wykorzystuje pliki cookie. Dla poprawnego korzystania ze strony Sklepu zalecamy akceptację plików cookie. Pełne informacje o celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do informacji za pomocą plików cookie oraz możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do tej informacji poprzez ustawienia przeglądarki internetowej znajdą Państwo w naszej Polityce Prywatności.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem  zastosowanie znajdą przepisu prawa polskiego a w szczególności kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 2 marca 2000 r. O ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Z 2000 r. Nr 22 poz. 271).